Čas v Mexiku

Čas v Mexiku je oproti tomu českému posunutý o 7 hodin nazpět. Když my vstáváme, na plážích Yucatánu nebo v miliónovém hlavním městě Mexico City mají právě půlnoc...

Mexiko je rozlehlá země a zabírá tři časová pásma: GMT - až GMT - 8.
Časový posun po příjezdu do Mexika nijak zvlášť pociťovat nebudete. V opačném směru je adaptace individuální, obecně je návrat do našeho časového pásma náročnější.

Cas v Mexiku