aztécké Mexico - Tenochtitlán

aztécké Mexico - Tenochtitlán

Ciudad de México leží na zasypaných ruinách hlavního města aztécké říše, Tenochtitlánu. Tenochtitlán bylo v době svého rozkvětu bohaté středisko plné chrámů, pyramid s důmyslně řešenou sítí ulic a kanálů na jezeře Xochimilco. Aztékové je vybudovali na mytickém místě vyvoleném bohy, kteří vysílenému kmeni seslali znamení v podobě orla sedícího na kaktusu nopálu s hadem v zobáku. Tento výjev s podobou Opeřeného hada  najdeme i na státních symbolech Mexika.
Po příchodu španělských conquistadorů, Hernán Cortés se svými muži využil nepřátelství ostatních kmenů, které Aztékové nutili odvádět daně a zejména živé oběti pro svá krvelačná božstva (Huitzilopochtl) a 1524 Tenochtitlán dobil. Nové město bylo vybudované na troskách Tenochtitlánu a zasypaném jezeře - dodnes hlavní město bojuje se sesuvy a spodními vodami.

Mexiko Xochimilco