Jak vznikly jeskyně cenotes

Jak vznikly jeskyně cenotes

Tyto fascinující přírodní útvary vznikly rozpukáním vápencového podloží po dopadu obřího asteroidu před 65 milióny lety. V podzemí se utvořil spletitý systém řek a zatopených jeskyní. Některé mají propadlé klenby a proto vypadají jako malá jezírka. Do jiných vede jen malý otvor, takže pronikající paprsky světla překrásně nasvěcují krápníkovou výzdobu. Pro mnohé obyvatele jsou cenotes dodnes zdrojem pitné vody. Z ní Mayové také vyráběli rituální pálenku „balché”, která se podávala např. obětem bohů, aby jim ulehčila cestu z tohoto světa.

Mexiko cenote Dos Ojos