Mexiko historie

Mexiko historie

První Mexičané přišli na území dnešního Mexika před 20 000 lety.
Zdejší kultury byly před příchodem Evropanů založeny na zemědělství (kukuřice, kakao, dýně, papriky, rajčata, bavlna, tabák) a disponovaly rozvinutým stavebnictvím, náboženstvím a astronomií.

S promyšlenou architekturou a sochařstvím Mayů, Olméků, Toltéků a Aztéků se setkáme na monumentálních stavbách pyramid, chrámů, nebo stélách a nástěnných plastikách v dochovalých městských náboženských centrech (Teotihuacán, Tula, Palenque, Tulum, Uxmal, Chichén Itzá, Cobá a další).  Pokud vás zajímá mayský kalendář, hieroglify, astronomie a matematika nebo se chcete dostat na úroveň bývalého Tenochtitlánu, vydejte do tajemně nasvícených sbírek Antropologického muzea.


Roku 1492 objevil pro celý svět Ameriku Kryštof Kolumbus a o necelé století později španělští conquistadoři celou indiánskou říši dobyli. Na troskách zbořeného hlavního města Tenochtitlánu postavili Mexiko – hlavní město místokrálovství Nového Španělska.

Koloniální období přineslo mnoho skvostných paláců a barokních kostelů, ale také boření, vykořisťování, katolizaci a vysoké daně a Španělé museli čelit mnoha vzpourám a konfliktům: války za nezávislost  vedené kreoly, mexicko-americká válka, v níž již nezávislí Mexičané ztratili obrovská území na severu (Texas, Kalifornie), občanská válka v čele s liberálem Benitem Juárezem, který byl zvolen prvním indiánským prezidentem v celé Latinské Americe.

Indiánskou republiku brzy Evropa potlačila a do Mexika odplul vládnout císař Maxmilián s císařovnou Charlottou a celým dvorem. S císařstvím přišlo do Mexika také mnoho Čechů, zejména hudebníků a botaniků ale i misionářů a dodnes jsou v hudbě tradičních “mariachis” slyšet ozvěny českých lidových písní (např. La Paloma).
Císařství i s vojenskou a finanční podporou Francie vydrželo pouhé čtyři roky (1863 – 1867), Maxmilián byl popraven republikány.


Přelom století se odvíjel ve jménu modernizace, ale také diktatury Porfiria Díaze, tvz. porfiriátu. Zemi ovládali zahraniční podnikatelé a vrstva bohatých, kterým sloužila na latifundiích levná pracovní síla, tvz. peones.
Roku 1910 vypukla Mexická revoluce, v níž Pancho Villa a Emiliano Zapata vybojovali v roce 1917 vyhlášení nové ústavy.


Za druhé světové války Mexiko ostře kritizovalo fašismus a po vyhlazení Lidic, přejmenovali solidárně mexickou vesnici San Jerónimo  na Lidice!

Čechy s Mexikem pojí i rok 1968, kdy zde byly na náměstí Tlatelolco násilně potlačeny demonstrace studentů a to nejen proti XIX. olympijským hrám.

Mexiko historie Mayove
Mexiko historie kolonialni
Mexiko historie Dia de los Muertos
Mexiko historie Habsburkove
Mexiko historie muralismus