Mexiko náboženství

Mexiko náboženství

Náboženství, stejně jako mexická mentalita, v sobě pojí katolické a původní indiánské rituály a zvyky. Nejslavnější je kult indiánské Panenky Marie Guadalupské, patronky země, která se zjevila v roce 1531 na místě zasvěceném aztécké bohyni Tonantzin. Dále jsou to oslavy svátku mrtvých Día de los Muertos plné pouličního reje, hudby, barev, květin a cukrových nebo čokoládových lebek, což ukazuje, že některé kulturní zvyky jsou skutečně velmi odlišné od našich evropských. Fascinující je i dekorace barokních kostelů, kde náboženský synkretismus napasovává symboly a příběhy i konkrétní světce na původní božstva a jako výzdobu využívá mexickou exotickou faunu a floru, tvz. tequitqui.
Převládá římskokatolické vyznání (89%), ačkoliv v posledních letech se začíná stále více prosazovat protestantství.
Více najdete na Tradice a zvyky