Vodopády Misol Há a Agua Azul

Vodopády Misol Há a Agua Azul

Misol Há je úchvatný 40ti metrový vodopád, kde se můžete vykoupat a prozkoumat jeskyně a podzemní jezírko. Dlaším půvabným místem, až příliš turistickým, jsou vodopády Agua Azul tvořená stovkami peřejí a malými průzračnými jezírky.

Chiapas Agua Azul
Chiapas Misol Ha