Yucatán - tajemná říše Mayů

Yucatán - tajemná říše Mayů

Poloostrov Yucatán, část mayské říše Mayab, obývali Mayové již od 3. století n.l. a název znamená “země těch, kdo mluví řečí Mayab”.
Španělé tento pozemský ráj obývaný rozvinutou civilizací astronomů a matematiků objevili v roce 1517 a založili zde město Mérida. Ani po definitivní porážce indiánů během Guerra de Castas (Válka kast) v polovině 19. století se Mayové kolonizátorům plně nepodrobili a dodnes bojují ve státě Chiapas o svobodu. Polovině obyvatel poloostrova koluje v žilách indiánská krev a mají mayská jména.

Mexiko Mayove