Mexiko - vízum

Mexiko - vízum

Vízum do Mexika pro pobyty do 180 dnů není třeba. Stačí, když se prokážete cestovním pasem s minimální platností 6 měsíců ode dne příletu.

 • Při pasové kontrole můžete být požádáni o předložení zpáteční letenky nebo dokladu o dostatečné finanční rezervě pro návrat do ČR.
Mexiko - vízum
Mexiko - vízum

Mexiko – vstupní formality

Turisté s českým státním občanstvím mohou zůstat v Mexiku až půl roku, aniž by potřebovali vízum.
Stačí mít jen pas platný ještě dalších 6 měsíců po termínu plánovaného odjezdu z Mexika a vyplněnou hraniční průvodku FMT.

 • Bezvízový vstup se vztahuje jen na turisty. Pokud budete v Mexiku pracovat a nebo studovat, je třeba si dopředu vyřídit příslušná povolení a vízum.
 • Při pasové kontrole můžete být požádáni o předložení zpáteční letenky nebo dokladu o dostatečné finanční rezervě pro návrat do ČR.
 • I když máme právo zůstat v Mexiku 180 dní bez víza, záleží na imigračním úředníkovi, na kolik dní nám povolí vstup.
Mexiko - vízum

Pas a režim vstupu

Při vstupu do Mexika je jediným uznávaným identifikačním dokladem cestovní pas.
Každý cestující musí mít svůj vlastní pas a to i děti. Pas musí být platný ještě půl roku po plánovaném odjezdu z Mexika.

 • V pasu by měly být volné alespoň dvě strany. Pas nesmí být poškozený.
 • Na pasové kontrole si překontrolujte, zda vám imigrační úředník dal do pasu razítko s datem a trvejte na něm, i kdyby úředník tvrdil, že není potřeba. Bez razítka v pase po vás při odjezdu může být požadováno zaplacení pokuty.
 • Abyste mohli vstoupit do Mexika, musíte zaplatit tzv.turistickou taxu ve výši 20 USD (cca 304,- MXN). Obvykle je tato taxa zahrnutá v ceně letenky. Pokud cestujete do Mexika pozemní cestou z některého sousedního státu, dostanete na hranicích poukázku na zaplacení poplatku. Jeho zaplacení se kontroluje při odjezdu, proto si uschovejte letenku a nebo doklad o zaplacení poplatku.
 • Doporučujeme pořídit si fotokopie jak pasu, tak i letenek, příletové karty a jiných dokumentů a uložit si je třeba do e-mailu.
 • Imigrační úředník může požadovat předložení zpáteční letenky a nebo potvrzení o dostatečné hotovosti na její koupi.
 • Turisté nemají v Mexiku ohlašovací povinnost.

Velvyslanectví Mexika v České republice

Pokud budeme potřebovat před cestou do Mexika vyřídit vízum nebo jiné povolení, musíme se obrátit na mexické velvyslanectví sídlící v Praze.

Velvyslanectví Spojených států mexických
V Jirchářích 151/10 110 00
Praha 1
tel: +420 283 061 530 nebo +420 724 229 024

Velvyslanectví České republiky v Mexiku

Působnost českého velvyslanectví sídlícího v Mexiku se vztahuje na diplomatické a konzulární služby nejen v Mexiku, ale i v Belize, Guatemale, El Salvadoru, Hondurasu a Nikarague.

Embajada de la República Checa
Cuvier 22, Col. Nueva Anzures, Del. Miguel Hidalgo
México, 11590
tel: 0052/55/55312544, 55312777

 • e-mail: mexico@embassy.mzv.cz
Mexiko - vízum

Mexiko – příletová karta

Již v letadle na cestě do Mexika dostanete příletovou kartu, neboli hraniční průvodku FMT, kterou musíte před příchodem k pasové kontrole vyplnit.
Bez vyplněné příletové karty nebudete do Mexika vpuštěni.

 • Vyplnění příletové karty není nijak složité. Je třeba znát alespoň základy angličtiny.
 • Vyplňuje se čitelným hůlkovým písmem.
 • Každý cestující včetně dětí musí vyplnit vlastní hraniční průvodku. Za děti ji podepisují rodiče nebo dospělé osoby ručící za ně.
 • Doporučujeme předem nahlásit požadovanou délku pobytu. Imigrační úředníci často uvádějí do hraniční průvodky kratší dobu pobytu.
 • Délku pobytu můžeme doložit zpáteční letenkou a nebo jízdenkou.
 • První díl příletové karty FMT si nechává imigrační úředník, druhý díl vám zůstane. Odevzdává se při odjezdu z Mexika.
 • Při ztrátě druhého dílu hraniční průvodky hrozí pokuta 20 USD (cca 300 MXN).
 • Pokud překročíme povolenou dobu pobytu vyznačenou na hraniční průvodce, bude s vámi sepsán protokol a dostanete pokutu. Ta se pohybuje ve výši 55 USD až 500 USD.
 • Pokud pokutu a poplatky neuhradíte, nemůžete z Mexika vycestovat.

Obraťte se na nás

Veronika Hájková specialistka na Mexiko

+420 774 414 644
+420 216 216 439
mexiko@ckgo2.cz

Mexiko - vízum

Mexiko – očkování

Při vstupu do Mexika se nevyžaduje žádné povinné očkování. Preventivně se doporučuje očkování proti některým nemocem v závislosti na délce pobytu a oblastem, které v Mexiku navštívíte.

 • Před cestou je třeba si ověřit platnost očkování proti tetanu a očkování z dětství.
 • Mezinárodní očkovací průkaz s platným očkováním proti žluté zimnici je při vstupu do Mexika vyžadován jen v případě, že jsme přiletěli z endemické oblasti výskytu této nemoci.
 • Očkování proti žloutence typu A + B – žloutenka je rozšířená celosvětově. Vakcína proti žloutence patří k základním cestovatelským očkováním.
 • Očkování proti břišnímu tyfu – další základní očkování každého cestovatele. Onemocnění břišním tyfem se přenáší kontaminovanou vodou a potravinami.
 • Pokud budeme trávit dovolenou na venkově nebo v džungli, doporučuje se očkovat proti vzteklině, kterou mohou přenášet například psi, opice, netopýři a jiná zvířata.
 • Riziko malárie je v Mexiku nízké, přesto byste měli používat repelenty.
 • Mexiko patří k zemím, kde je snadné dostat cestovatelský průjem. Proto byste si s sebou měli vzít léky proti průjmu a probiotika.
 • Ve vaší lékárničce by neměly chybět léky na teplotu, alergii, dezinfekce kůže, náplasti apod.
 • Během cesty byste měli dodržovat základní hygienická pravidla: vyhýbat se pochybně vypadajícím stravovacím zařízením, pít balenou vodu, nápoje bez ledu, jíst jen ovoce, které lze oloupat, používat antibakteriální gel na ruce.

Děti a nezletilí

Děti a nezletilí do 17ti let, kteří cestují do Mexika bez rodičů nebo samy bez doprovodu dospělé osoby, musejí kromě platných cestovních dokladů předložit notářsky ověřený dokument se souhlasem rodičů nebo opatrovníků s vycestováním. Dokument musí být přeložený do španělštiny.

Mexiko - pojištění

Mexiko - pojištění

Úrazy, náhlá onemocnění, bolest zubů, ztráta zavazadel, dopravní nehoda...nikdy nevíte, co se vám během pobytu v Mexiku přihodí za nepříjemnost.
Aby se vám dovolená zbytečně neprodražila, je v zájmu každého si před cestou sjednat cestovní pojištění.

 • Výše ceny cestovního pojištění závisí na délce pobytu a na zvoleném balíčku pokrytí nákladů nabízené jednotlivými pojišťovnami.
 • Součástí cestovního pojištění bývá pokrytí léčebných výloh. Zdravotní péče v Mexiku je kvalitní a ceněná. Za ošetření zaplatíte mnohem více než v evropských státech a proto se vyplatí investovat do pojištění. Nikdy nevíte, zda vás nezačnou bolet zuby, nebudete muset být hospitalizováni v nemocnici a nebo se nezraníte.
 • Úrazové pojištění – vztahuje se na trvalé následky po úrazech, repatriaci v případě smrti.
 • Pojištění odpovědnosti za škodu – v případě, že někomu neúmyslně způsobíte újmu na zdraví nebo na majetku.
 • Doporučuje se připojištění zavazadel. Toto pojištění se vztahuje i na případy, kdy jsou vám zavazadla odcizena během loupeže. Krádeže osobních věcí nejsou v Mexiku ničím neobvyklým.
 • Pojištění stornování cesty – v případě, že nebudete moci na dovolenou odletět, nepřijdete o peníze, které jste investovali do letenek a pobytu.
 • Kvalitní cestovní pojištění nabízí v ČR několik pojišťoven. Např. Allianz, Axa Assistance, Uniqa, Pojišťovna VZP, Union Pojišťovna, Generali. I cestovní pojištění ke kartě je lepší než žádné.
 • Vždy je třeba si zjistit podmínky pojištění. V každém balíčku jsou výjimky, na které se pojištění nevztahuje. Například provozování extrémních sportů a nebo zranění způsobené při teroristických útocích.

Mexiko – clo a dovozní limity

Společně s hraniční průvodkou dostanete v letadle a nebo na hranicích i celní prohlášení.
To je třeba pravdivě vyplnit. Po pasové kontrole vás čeká kontrola zavazadel.
Abyste předešli nepříjemnostem, měli byste vědět, co se do Mexika smí a nesmí dovážet a na co se vztahuje a nevztahuje clo.

 • Clo se nevztahuje na osobní věci v hodnotě do 1000 USD na osobu: dalekohled, fotoaparát, videokamera, televize, radio, laptop, mobilní telefon, knihy, léky apod.
 • Osoby nad 18 let mohou dovézt 20 krabiček cigaret, 25 doutníků nebo 200g tabáku, 3 l vína, piva nebo 1l lihovin.
 • Bez nutnosti deklarace můžeme mít u sebe hotovost nebo cestovní šeky v maximální výši 10 tisíc USD.
 • Dovoz drog a omamných látek je zakázán a hrozí za něj vysoké pokuty i vězení.
 • Dovoz osobních léků obsahujících psychotropní látky je třeba doložit lékařským předpisem.
 • Bez příslušného povolení je zakázán dovoz masných a mléčných výrobků, čerstvého ovoce a zeleniny.
 • Při pokusu o vývoz archeologických předmětů, rostlin a zvířat hrozí vysoká pokuta i vězení.
 
AKTUÁLNĚ